کاربر گرامی ســلام : برای شادی روح برادرجوان سفر کرده ام (نعمت رحیـــم زاده)وخواهر جوان سفر کرده ام سمیه رحیم زاده صلواتی عنایت بفرماtext describing the image خاتون کورد - ♣♣♣ خـــــــزان بــی بــرگـــی ♣♣♣

ئم شه و به رگ دوراوی می ژاو کی را سی کی له مه خ مه لی خه م دو راو به لام هیچ دیل


داری کی  نه بوو وهیچ کی چِی ه لی نه ب ژاو تا له سه ر بی سی تون نی شته و له به ر بالای  


خاتونی کورد ئارامی گی رد.: Weblog Themes By SlideTheme :.